Kdo jsme

V šedesátých letech prožívala Itálie svůj ekonomický boom a rodiče zakládajících členů se poprvé začali zabývat nápady v oblasti nemovitostí týkající se rekreačních domků. Provedli první investice v horách právě ve chvíli kdy Italové objevovali módu týdenních dovolených.
V sedmdesátých letech zde nacházíme pionýry turistického rozvoje na Sardinii mimo Smaragdové pobřeží, kteří zde tráví „školní prázdniny“ v Galluře a pomáhají rodičům v prvopočátcích první masové turistiky na ostrově.
První roky let osmdesátých nás zastihli u držadel elektrických generátorů a cisteren, abychom pro hosty zabezpečili vodu a světlo. V té době bylo problémů opravdu mnoho.
Byli jsme vybaveni primitivními nástroji, byli jsme velmi mladí a byli jsme nuceni překonávat těžkosti, které sebou neodmyslitelně nesl rodící se místní turistický průmysl.
S růstem společnosti jsme se zaměřili na vše, co je nutné udělat, aby všechny barevné odstíny zázraků, jimiž příroda tento ostrov obdařila, bylo možné ještě lépe vychutnat.
Již od osmdesátých let jsme se, jako první, zabývali také poskytováním lístků na trajekt, protože jsme si uvědomili, že řešení problémů souvisejících s přepravou je základní vítěznou strategií v místní konkurenci.
Nyní máme k dispozici dvě osoby, které se na plný úvazek zabývají přiřazováním našich volných míst klientům, kteří se o ně zajímají, přičemž jejich obsazenost již mnohá léta překračuje 90% celkové kapacity.
Opět jako první jsme organizovali vlastní pronájem ložního prádla pro hosty, zařídili jsme nejdříve řemeslnou prádelnu, která se později s tím, jak rostly nároky, rozrostla do té míry, že dnes zaměstnáváme dvě osoby na plný úvazek starající se výhradně o interní nároky společnosti.
Poté, co jsme překročili počet jednoho sta apartmánů, jsme zjistili, že pokud chceme dále růst, je nutné vyloučit jakékoliv vnější zásahy. Aby společnost mohla fungovat co nejlépe, musela dokázat sama poskytovat co nejlépe vše, co neodmyslitelně patří k zabezpečení služeb pro stále rostoucí počet hostů. Vybíráme a vychováváme personál tak, aby byl vždy schopen bez jakékoliv prodlevy zasáhnout v jakémkoliv případě.
Naučili jsme se hodně, téměř vše, zejména od nemilosrdného trhu a s jistou hrdostí říkáme, že zejména v nejdůležitějších věcech od nás mnozí mnohé převzali.
Stanovili jsme si jediný cíl: dosáhnout serióznosti a profesionality zděděné po rodičích společně s uposlechnutím voláním moderní technologie. Jedním slovem spojit tradici s pokrokem, srdečnou pohotovost rodičů se studenou přesností moderních nástrojů dětí. Dnes je podnik veden skupinou mladých obchodníků s nemovitostmi spolupracujícími s početnou a kvalifikovanou skupinou spolupracovníků.
Můžeme se zcela jistě zařadit mezi nejmodernější a technologicky nejvybavenější turistické společnosti přítomné na trhu na Sardinii. Jsme schopni přímo poskytovat veškeré základní služby pro zabezpečení dovolených pro co nejširší a různorodou veřejnost.